Werkwijze

A&A verricht kwalitatief, analytisch onderzoek met praktische relevantie. Ons onderzoek heeft altijd een actuele casus als uitgangspunt en gaat vaak over beleid, besluitvorming en organisatiecultuur. We werken uitsluitend in opdracht.

De meeste organisaties leven bij de dag. Onze ervaring leert dat kijken naar het recente verleden – vanuit diverse perspectieven – bestuurders kan helpen hun huidige problemen scherp te krijgen en hun visie op de toekomst uit te bouwen. Hierin onderscheidt ons beleidsonderzoek zich ten opzichte van onderzoek door politicologen, juristen en bestuurskundigen. Immers: wie vooruit wil, moet terug durven kijken.

Lees meer over…
Onze aanpak
Maatwerk
Missie en visie